เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42SAE ขนาด 9,000 - 24,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42HFE ขนาด 9,500 - 25,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42HGE ขนาด 30,500 - 36,800 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42TSN ขนาด 9,000 - 22,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ใหม่ล่าสุด ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42TOVG ขนาด 9,000 - 17,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ใหม่ล่าสุด ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42TVG ขนาด 9,000 - 17,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ใหม่ล่าสุด ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42TVU ขนาด 8,000 - 19,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย/ไร้สาย-สวิง #5 รุ่น 42FCE ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย/ไร้สาย-สวิง #5 รุ่น 42VLG ขนาด 12,000 - 40,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย/ไร้สาย-สวิง รุ่น 42VLU ขนาด 12,000 - 60,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier Cassette Type เป่าลม 4 ทิศทาง 18,000 - 60,000 BTU/H 40VLU Series
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง และรุ่นซ่อนในฝ้าต่อท่อลม TFS Series
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง และรุ่นซ่อนในฝ้าต่อท่อลม XPOWER 42TSV Series
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตู้ตั้งพื้น รุ่น 40QBU ขนาด 18,000 - 60,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตู้ตั้งพื้น รุ่น 40QBG ขนาด 30,000 - 40,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตู้ตั้งพื้น รุ่น 40QDU ขนาด 78,000 - 150,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นต่อท่อลม คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน เสียงเบา ต่อท่อลมกลาง รุ่น 42CLG ขนาด 12,000 - 40,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นต่อท่อลม คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลมได้ไกลขึ้น รุ่น 42CLU ขนาด 12,000 - 60,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่ง แบบระบายความด้วยน้ำ รุ่น 07TEU ขนาด 12,000 – 60,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier Air Cooled Condensing Unit รุ่น 38AF ขนาด 200,000-615,000 Btu
เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดใหญ่ ระบายความร้อนด้วยอากาศ รุ่น 38ASF ขนาด 140,000 – 300,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง เป็นลักษณะสองชุดคอมเพรสเซอร์ อยู่ใน casing เดียวกัน รุ่น 38ASU ขนาด 150,000 – 300,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง คอนเดนเซอร์สามารถกลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง รุ่น 38LHU ขนาด 48,000 – 150,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง คอนเดนเซอร์สามารถกลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง รุ่น 50BF ขนาด 88,000 – 895,500 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดใหญ่ ระบายความร้อนด้วยอากาศ รุ่น 38LF ขนาด 36,000 – 150,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นต่อท่อลม ตัวเครื่องมี casing รุ่น 40LAU ขนาด 48,000 - 150,000 BTU/H
เครื่องปรับอากาศ Carrier เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลม ขนาดใหญ่ รุ่น 40RBU ขนาด 4,000 – 10,700 cfm
เครื่องปรับอากาศ Carrier เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยา แบบต่อท่อลม ขนาดใหญ่ รุ่น 40RBX ขนาด 7,500 – 13,000 cfm