เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง คอนเดนเซอร์สามารถกลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง รุ่น 38LHU ขนาด 48,000 – 150,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG