เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง คอนเดนเซอร์สามารถกลับทิศทางเป่าขึ้นหรือเป่าข้าง รุ่น 50BF ขนาด 88,000 – 895,500 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG