เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นต่อท่อลม ตัวเครื่องมี casing รุ่น 40LAU ขนาด 48,000 - 150,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG