เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นต่อท่อลม คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน เสียงเบา ต่อท่อลมกลาง รุ่น 42CLG ขนาด 12,000 - 40,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG