เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นต่อท่อลม คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลมได้ไกลขึ้น รุ่น 42CLU ขนาด 12,000 - 60,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG