เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นแยกส่วนแขวนใต้ฝ้า รุ่นฝังฝ้า 4 ทิศทาง และรุ่นซ่อนในฝ้าต่อท่อลม XPOWER 42TSV Series

ดาวน์โหลด CATALOG