เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย/ไร้สาย-สวิง #5 รุ่น 42FCE ขนาด 13,000 - 60,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG