เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตั้ง/แขวน รีโมทมีสาย/ไร้สาย-สวิง รุ่น 42VLU ขนาด 12,000 - 60,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG