เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตู้ตั้งพื้น รุ่น 40QBG ขนาด 30,000 - 40,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG