เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นตู้ตั้งพื้น รุ่น 40QBU ขนาด 18,000 - 60,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG