เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42HGE ขนาด 30,500 - 36,800 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG