เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42TSN ขนาด 9,000 - 22,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG