เครื่องปรับอากาศ Carrier รุ่นติดผนัง ใหม่ล่าสุด ประหยัดไฟเบอร์ 5 รุ่น 42TVG ขนาด 9,000 - 17,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG