เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่ง แบบระบายความด้วยน้ำ รุ่น 07TEU ขนาด 12,000 – 60,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG