เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดใหญ่ ระบายความร้อนด้วยอากาศ รุ่น 38ASF ขนาด 140,000 – 300,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG