เครื่องปรับอากาศ Carrier คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง เป็นลักษณะสองชุดคอมเพรสเซอร์ อยู่ใน casing เดียวกัน รุ่น 38ASU ขนาด 150,000 – 300,000 BTU/H

ดาวน์โหลด CATALOG