แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเป่าลม 4 ทิศทาง Cassette Type (ประหยัดไฟเบอร์ 5)

ดาวน์โหลด Catalog