เครื่องปรับอากาศ Gree แบบตั้งแขวน และแบบกระจายลม 4 ทิศทาง Ceilling Type and Cassette Type

ดาวน์โหลด Catalog