เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบต่อท่อลม รุ่น FDUM
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน รุ่น FDE
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบฝังฝ้าเพดาน เป่าลม 4 ทิศทาง รุ่น FDT
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 25,501 BTU รุ่น SRK/C25CSS-S1
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 18,451 BTU รุ่น SRK/C19CSS-S1
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 25,053 BTU รุ่น SRK24YRV-S
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 17,002 BTU รุ่น SRK18YLV-S
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 12,337 BTU รุ่น SRK13YLV-S
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 8,795 BTU รุ่น SRK10YLV-S
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 12,200 BTU รุ่น SRK13CRS-S1
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 9,112 BTU รุ่น SRK10CRS-S1
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 12,200 BTU รุ่น SRK13CRV-S1
เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 9,260 BTU รุ่น SRK10CRV-S1