เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 18,451 BTU รุ่น SRK/C19CSS-S1

ดาวน์โหลด CATALOG