เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty แบบติดผนัง ขนาด 25,501 BTU รุ่น SRK/C25CSS-S1

ดาวน์โหลด CATALOG