เครื่องปรับอากาศ Trane แบบ Chilled Water Air Handling Unit รุ่น LPCP
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบคอล์ยน้ำ Double-Wall Air Handling Unit รุ่น DWHA
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบคอล์ยน้ำ AHU Dต่อท่อลมขนาดใหญ่ รุ่น BDVA
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบคอล์ยน้ำ AHU รุ่น BDHA
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบต่อท่อลม ขนาด Btu รุ่น Odyssey R22
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบต่อท่อลม Direct Drive ขนาด 60,000 - 12,0000 Btu รุ่น Odyssey TTH
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบต่อท่อลม ขนาด Btu รุ่น Odyssey R407C
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบต่อท่อลม ขนาด 60,000 &120,000 & 240,000 Btu รุ่น Odyssey Hi-Eff
เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบติดผนัง รุ่น HWCF
เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบตู้ตั้ง ขนาด 36,000-120,000 Btu รุ่น HFWB
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบคอล์ยน้ำ ขนาด 12,000-60,000 Btu รุ่น HFCE
เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบซ่อนในฝ้า ขนาด 42,000-60,000 Btu รุ่น HFCD
เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบซ่อนในฝ้า ขนาด 12,000-36,000 Btu รุ่น HFCA
เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบสี่ทิศทาง ขนาด 9,000-40,000 Btu รุ่น CWS
เครื่องปรับอากาศ Trane คอล์ยน้ำแบบตั้งแขวน 400-2,000 CFM รุ่น CFEB
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตุ้ตั้งพื้น ขนาด 36,000-240,000 Btu รุ่น Yukon R410A R22
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตุ้ตั้งพื้น ขนาด 75,000-240,000 Btu รุ่น Yukon R407C
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 42,000 – 60,000 Btu รุ่น CoolPlus Standard
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 12,000 – 40,000 Btu รุ่น CoolPlus Series 5
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 13,000 – 40,000 Btu รุ่น New Stylus Envi
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 12,000 – 60,000 Btu รุ่น New Stylus Series R
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 12,000 – 60,000 Btu รุ่น New Stylus Standard
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 13,600 – 40,000 Btu รุ่น New Stylus Series 5
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบเปลือยต่อท่อลม ขนาด 12,000 - 60,000 Btu รุ่น Illusion Cabinet Plenum Casing
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบเปลือยต่อท่อลม ขนาด 30,000 – 60,000 Btu รุ่น Illusion Premium
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบเปลือยต่อท่อลม ขนาด 13,800 – 40,500 รุ่น Illusion Series 5
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบเปลือยต่อท่อลม ขนาด 12,000 – 60,000 รุ่น Illusion & Insight รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบเปลือยต่อท่อลม ขนาด 12,000 – 60,000 รุ่น Illusion & Insight รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบฝังฝ้า กระจายลมเย็น 4 ทิศทาง ขนาด18,000-48,000 Btu รุ่น Cassette Series
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบติดผนัง ขนาด 9,400 – 24,100 Btu รุ่น Passio Inverter
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบติดผนัง ขนาด 9,400 – 25,300 Btu รุ่น Passio
เครื่องปรับอากาศ Trane แบบติดผนัง ขนาด 30,000-36,000 Btu รุ่น High Wall