เครื่องปรับอากาศ Trane แบบติดผนัง ขนาด 9,400 – 24,100 Btu รุ่น Passio Inverter

ดาวน์โหลด Catalog