เครื่องปรับอากาศ Trane แบบเปลือยต่อท่อลม ขนาด 13,800 – 40,500 รุ่น Illusion Series 5

ดาวน์โหลด Catalog