เครื่องปรับอากาศ Trane แบบเปลือยต่อท่อลม ขนาด 12,000 - 60,000 Btu รุ่น Illusion Cabinet Plenum Casing

ดาวน์โหลด Catalog