เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 13,600 – 40,000 Btu รุ่น New Stylus Series 5

ดาวน์โหลด Catalog