เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 12,000 – 60,000 Btu รุ่น New Stylus Series R

ดาวน์โหลด Catalog