เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตั้งแขวน ขนาด 42,000 – 60,000 Btu รุ่น CoolPlus Standard

ดาวน์โหลด Catalog