เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตุ้ตั้งพื้น ขนาด 75,000-240,000 Btu รุ่น Yukon R407C

ดาวน์โหลด Catalog