เครื่องปรับอากาศ Trane แบบตุ้ตั้งพื้น ขนาด 36,000-240,000 Btu รุ่น Yukon R410A R22

ดาวน์โหลด Catalog