เครื่องปรับอากาศ Trane แบบต่อท่อลม ขนาด 60,000 &120,000 & 240,000 Btu รุ่น Odyssey Hi-Eff

ดาวน์โหลด Catalog