เครื่องปรับอากาศ Trane แบบต่อท่อลม Direct Drive ขนาด 60,000 - 12,0000 Btu รุ่น Odyssey TTH

ดาวน์โหลด Catalog